eCOGRA rūpes par spēlētāju drošību internetā visā pasaulē

Ecogra
2003. gadā Londonā dibinātais eCOGRA (e-Commerce and Online Gaming Regulation and Assurance group) ir uzņēmums, kas nodarbojas ar starptautisku standartu izstrādi un ieviešanu interneta azartspēļu nozarē un spēlētāju aizsardzību. Mūsdienās eCOGRA sertifikācija ir svarīgs priekšnoteikums jebkura interneta kazino sekmīgai darbībai.   eCOGRA piedāvā sertifikāciju interneta azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem un kazino programmu izstrādātājiem. Lielākoties, eCOGRA cenšas sadarboties ar kazino un programmnodrošinājumu izstrādātājiem, kuri atbalsta godīgu un atbildīgu azartspēļu biznesu. eCOGRA sertifikātu (Safe and Fair seal) var saņemt katrs uzņēmums vai programmu izstrādātājs, kas sekmīgi izpildījis sertificēšanās procesu.

Tā laikā eCOGRA auditori apmeklē konkrēto uzņēmumu, lai pārbaudītu vai tiek ievēroti darbības standarti un saskaņā ar konstatēto situāciju, sastāda audita pārskatus. Tāpat eCOGRA katru gadu no jauna veic jau sertificēto kazino un programmnodrošinājuma izstrādātāju darbības pārbaudi, lai noskaidrotu vai tie ir tiesīgi saglabāt sertifikātu. Taču eCOGRA neaprobežojas ar kazino darbības uzraudzīšanu. Tāpat šis bezpeļņas uzņēmums rūpējas par spēlētāju aizsardzību, gan nodrošinot spēlētājiem iespējas iegūt visu nepieciešamo informāciju par viņu tiesībām, pienākumiem un drošiem kazino, gan darbojoties kā vidutājs domstarpību gadījumā starp spēlētājiem un eCOGRA sertificētiem kazino. Augot interneta azartspēļu popularitātei, auga arī nepieciešamība pēc tāda uzņēmuma kā eCOGRA, kas spētu nodrošināt nozares darbības principu un standartu izstrādi un ievērošanu, kā arī rūpētos par spēlētāju aizsardzību.

Interneta azartspēles ir salīdzinoši jauna tehnoloģija, līdz ar to, jau esošie noteikumi un likumi tās regulēšanai nav pietiekami. Interneta kazino lielākoties darbojas ārpus atsevišķu valstu valdību ietekmes sfēras, līdz ar to, eCOGRA darbība ir svarīgs priekšnoteikums nozares leģitimizēšanai un tālākas darbības sekmju nodrošināšanai.

More Casino News